НАЧАЛО

Музиката дава израз на онова, за което не могат да бъдат открити думи, но не може и да остане премълчано.

Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия.

Без да споменава нищо, музиката може да разкаже всичко.

Музиката обединява хората. Тя ни позволява да изпитаме едни и същи чувства. Тя доказва, че хората навсякъде са еднакви по сърце и дух. Няма значение на какъв език говорим, какъв цвят на кожата имаме, каква е нашата политика или изразът на нашата любов и вяра.

Музиката в душата, може да бъде чута от Вселената.