ABOUT

—— Scroll down for Engiish! ——

Райна Василева е български вокален изпълнител и преподавател по пеене, пиано и музикална теория.  Притежава специфичен и разпознаваем глас. Тя е певица, непрестанно търсеща новото, непознатото, различното и е винаги готова да експериментира с различни стилове музика.

Родена е в Смолян, град, разположен в сърцето на планината Родопи, България. Започва да пее още от ранна детска възраст, вдъхновена от своя баща. Завършва музикалното училище „Добри Христов“ в град Варна, със специалност “Народно пеене”.
Продължава обучението си в Софийски университет „Св.Климент Охридски“, със специалност “Музикална педагогика”. По народно пеене е в класа на Светла Караджова. Паралелно с обучението си в Софийски университет, тя посещава уроци по поп и джаз пеене и развива значително таланта си в тази посока.

Била е част от състава на един от най – популярните и именити хорови състави „Космически гласове“ , който е носител на голям брой музикални награди от цял свят.
Заедно със своя брат – Живко Василев, създават група OUTHENTIC, в края на 2012 година, където смесват български фолклор с елементи от джаз, фънк, поп, фламенко и уърлд музика.
През 2016 година представят дебютният си албум – „YesToday”,  а през 2019 реализират вторият си самостоятелен албум – Transparent”.

Била е част от състава на Banda Del Padre – с които съчетават български фолклор с фламенко и испанска музика, “Blues History Band” – проект ориентиран към блус музиката, вокална група Авигея и Иван Шопов.
Многократно е посещавала майсторските класове по вокална и джаз импровизация на Кристиане Карам, преподавател в един от най – добрите музикални университети в света – Berklee College of Music.

В сценичната биография на Райна, фигурират участия на различни български и международни форуми и фестивали, като:
Ethno Flanders (Belgium), Ethno Sweden (Sweden), 12th edition of the European Night of Museums 2016 (Sliven, Bulgaria), Glastonbury Festival 2017 (England), Jazz Forum Stara Zagora (Bulgaria), GuitArt Festival 2018 and 2019 ( (Bulgaria),  World Fest Plovdiv 2019 (Bulgaria), etc.
Колаборирала е с редица български и световно известни музиканти като: Ryan Leslie, Max Moya, Juan GarciaHerreros, Roberto Quintero Milcho Leviev, Stoyan Yankoulov, Dessy Dobreva, Ventsislav Blagoev, Georgi Andreev, Theodosii Spassov, Ivan Shopov, Christiane Karam, David Dower и др.

—————————————————————-

EN:

Rayna Vasileva is a Bulgarian vocal performer and educator of singing, piano and music theory. She has a specific and recognizable voice. She has endless curiosity towards other musical styles like pop, jazz, funk, latin music and is always ready to experiment with them.

She was born in Smolyan, Bulgaria – a small town situated in the Rhodope Mountains. She began singing at a very young age drove by her father. She graduated in folk singing the renowned music school in Varna, Bulgaria – “Dobri Hristov”. She continued her studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, majoring in “Music Pedagogy”. In folk singing she was in the class of Svetla Karadjova. In parallel with her studies at Sofia University, she attended classes in pop and jazz singing and significantly developed her talent in this direction.

She was part of one of the most popular Bulgarian Choirs – „Cosmic Voices“ who has been rewarded with many prestigious awards from around the world.Her brother Zhivko Vasilev, along with her creates OUTHENTIC” in 2012, where they both blend Bulgarian folklore with jazz, funk, pop, flamenco and etc. The Outhentic released their debute album  “YesToday” in 2016 and their second album “Transparent” in 2019.

She was part of the Bulgarian band – Banda Del Padre, with which they combined Bulgarian folklore with Spanish music, the Bulgarian “Blues History Band” and the Bulgarian Vocal group Avigeya and Ivan Shopov. She has repeatedly attended the master classes for vocal and jazz improvisation of Christiane Karam, a lecturer at one of the best music universities in the world – Berklee College of Music.

She has participated in various Bulgarian and international forums and festivals around the world. Some of them include:  Ethno Flanders (Belgium), Ethno Sweden (Sweden), 12th edition of the European Night of Museums 2016 (Sliven, Bulgaria), Glastonbury Festival 2017 (England), Jazz Forum Stara Zagora (Bulgaria), GuitArt Festival 2018 (Bulgaria) and 2019,  World Fest Plovdiv 2019 (Bulgaria), etc.

She has collaborated with many amazing musicians from all around the world such as : Ryan LeslieMax Moya, Juan Garcia-Herreros, Roberto Quintero, Milcho Leviev, Stoyan Yankoulov, Georgi Andreev, Dessy Dobreva, Ventsislav Blagoev, Theodosii Spassov, Ivan Shopov, Christiane Karam, David Dower, etc.