ABOUT

—— Scroll down for English! ——

Райна Василева е  български вокален изпълнител, преподавател и съосновател на Фондация Аутентик .
Родена е в Смолян, град, разположен в сърцето на планината Родопи, България. Започва да пее още от ранна детска възраст, вдъхновена от своя баща.  Завършила е музикалното училище „Добри Христов“ в град Варна, със специалност “Народно пеене”.
След това продължава обучението си в Софийски университет „Св.Климент Охридски“, със специалност “Музикална педагогика”. По народно пеене е в класа на един от най – успешните български фолклорни изпълнители – Светла Караджова.

Многократно е посещавала майсторските и индивидуалните класове по вокална и джаз импровизация на Кристиане Карам, преподавател в един от най – добрите музикални университети в света – Berklee College of Music. По настоящем, тя изучава магистратура в НБУ със специалност “Поп и джаз пеене” в класа на гл.ас. д-р Нели Маринкова.

Заедно със своя брат – Живко Василев, създават група OUTHENTIC, в края на 2012 година, където смесват български фолклор с елементи от джаз, фънк, поп, фламенко и уърлд музика.През 2016 година издадават дебютният си албум – „YesToday”,  а през 2019  втория – “Transparent”.

Била е част от състава на:

  • Хор „Космически гласове“ с диригент Ваня Монева , който е носител на голям брой музикални награди от цял свят
  • Българската група Banda Del Padre, с които  съчетават български фолклор с фламенко и испанска музика
  • Вокална група Авигея и Иван Шопов, с които смесват български фолклор и електронна музика

През 2019 година взима участие в авторския албум на австралийския джаз пианист Дейвид Дауър, а през 2022 година във втория му самостоятелен албум. В сценичната й биография фигурират участия на различни български и международни форуми и фестивали, като:
Ethno Flanders 2013 (Belgium), Ethno Sweden 2015 (Sweden), 12th edition of the European Night of Museums 2016 (Sliven, Bulgaria), Glastonbury Festival 2017 (England), Jazz Forum Stara Zagora (Bulgaria), GuitArt Festival 2018 и 2019 ( (Bulgaria),  World Fest Plovdiv 2019 (Bulgaria и др.

Колаборирала е с редица български и световни музиканти като:
Ryan Leslie, Max Moya, Juan Garcia-Herreros, Roberto Quintero,  Milcho Leviev, Stoyan Yankoulov, Dessy Dobreva, Ventsislav Blagoev, Georgi Andreev, Theodosii Spassov, Ivan Shopov, Christiane Karam, David Dower и др.

—————————————————————-

EN:

Rayna Vasileva is a Bulgarian vocal performer, educator and  co-Founder of Outhentic Foundation. She was born in Smolyan, Bulgaria – a small town situated in the Rhodope Mountains. She started singing at a very young age drove by her father. She graduated in folk singing the renowned music school in Varna, Bulgaria – “Dobri Hristov”.
Then she continued her studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, majoring in “Music Pedagogy”. In folk singing she was in the class of one of the best and famous Bulgarian folk singers – Svetla Karadjova. 

She has repeatedly attended the Master classes and Private classes for vocal and jazz improvisation of Christiane Karam, a lecturer at one of the best music Universities in the world – Berklee College of Music.
Currently, she is studying for a master’s degree at NBU, majoring in “Pop and Jazz Singing Performance” in the class of Senior AsstProf. Nelly Marinkova.

Her brother Zhivko Vasilev and she create “Outhentic Band” in 2012, where they both blend Bulgarian folklore with jazz, funk, pop, flamenco and etc.
They released their debute album “YesToday” in 2016 their second album “Transparent” in 2019.

Rayna was part of:

  • Bulgarian Choir „Cosmic Voices“, conducted by Vanya Moneva, who has been rewarded with many prestigious awards from around the world
  • Тhe Bulgarian band – Banda DelPadre, where they combine Bulgarian folk music with Spanish music
  • Bulgarian Vocal group Avigeya and Ivan Shopov, where they mixed Bulgarian folk music with Electronic music

In 2019 she took part in the album of the Australian jazz pianist David Dower and in 2022 she took part in his second album.
She has participated in various Bulgarian and international forums and festivals around the world. Some of them include:
Ethno Flanders (Belgium), Ethno Sweden (Sweden), 12th edition of the European Night of Museums 2016 (Sliven, Bulgaria), Glastonbury Festival 2017 (England), Jazz Forum Stara Zagora (Bulgaria), GuitArt Festival 2018 (Bulgaria) and 2019, World Fest Plovdiv 2019 (Bulgaria), etc.

She has collaborated with many amazing musicians from all around the world such as :
Ryan Leslie, Max Moya, Juan Garcia-Herreros, Roberto Quintero, Milcho Leviev, Stoyan Yankoulov, Georgi Andreev, Dessy Dobreva, Ventsislav Blagoev, Theodosii Spassov, Ivan Shopov, Christiane Karam, David Dower, etc.